Adres: 85-821 Bydgoszcz ul. Łukasiewicza 3 Telefon: Sekretariat 52 361-10-08 Fax: 52 361-04-69 e-mail:

MŁODE TALENTY

Kontakt

Dokumenty Szkoły

Patron

Władze Szkoły

Samorząd uczniowski

Grono pedagogiczne

Biblioteka

Pedagog Szkolny

Działalność pozalekcyjna

Konkursy 2007/2008

Gazetka Szkolna

Galeria szkolna

 

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek 7.00 - 18.00

Wtorek 7.00 - 18.00

Środa 7.00 - 11.00, 14.00 - 18.00

Czwartek 7.00 - 18.00

Piątek 7.00 - 16.00

 

Informacje ogólne

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy mieści się w budynku przy ul. Łukasiewicza 3; tel. 36 11 008 wew. 27 i składa się z wypożyczalni, kącika czytelniczego oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) - 6 stanowisk komputerowych.

Biblioteka to nie tylko księgozbiór liczący 12495 książek lecz przede wszystkim nowoczesna, w pełni skomputeryzowana jednostka przygotowana do różnorakich zadań edukacyjnych i mająca określony potencjał. Obok tradycyjnego upowszechniania czytelnictwa pełni również ważne funkcje wspierające proces dydaktyczny. Tu również uczniowie, poprzez internet, korzystają z największej bazy materiałów edukacyjnych świata.

Po dwóch latach żmudnej, intensywnej pracy nauczycieli bibliotekarzy, komputerowa rejestracja księgozbioru biblioteki szkolnej dobiegła końca.
Tak więc od września 2012r., po wprowadzeniu danych osobowych wszystkich czytelników do bazy danych programu MOL Optivum, udostępnianie zasobów biblioteki odbywa się już wyłącznie komputerowo.

Niewątpliwym atutem biblioteki są atrakcyjne, ładnie zaprojektowane
i dobrze wyposażone pomieszczenia wypożyczalni i ICIM (Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej) oraz zbiory dostosowane do potrzeb czytelników


Biblioteka prenumeruje również 17 tytułów czasopism, min.: „Newsweek”, „Cogito”, „Foto”, „Digital Vision”, „Zdrowie”, „Komputer Świat”, „Poznaj Świat”, „Świat Druku”, Poligrafika”, „Aura”, „Przyroda Polska”, „Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole” oraz 3 gazety: „Gazeta Pomorska”, „Express Bydgoski”, „Gazeta Wyborcza”.

Biblioteka szkolna w Zespole Szkół Chemicznych organizuje konkursy, imprezy czytelnicze oraz cykliczne spotkania autorskie pn.:
„Bydgoscy twórcy – znani czy nieznani?”

Gościliśmy, m.in.:
bydgoskiego poetę, poszukiwacza śladów przeszłości grodu nad Brdą, właściciela bogatej kolekcji dawnych, bydgoskich  pocztówek, autora kilku znakomitych albumów o Bydgoszczy – Wojciecha Banacha.

Mottem przewodnim imprezy było: „Bydgoszczy czas odnaleziony w oczach poety i kolekcjonera Wojciecha Banacha”
Przedstawiając sylwetkę gościa – p. B. Bartosz –Jaworska zwróciła uwagę na różnorodność zainteresowań gościa: z wykształcenia inżynier elektryk, z wyboru – poeta, z zamiłowania kolekcjoner bydgostianów i gorący miłośnik swojego miasta. A wszystkie te pasje współgrają ze sobą i wzajemnie się przenikają. Jednak sam bohater spotkania czuje się przede wszystkim poetą. O swojej twórczości literackiej mówi: ”To zupełnie  inny rodzaj ekspresji, to odczuwanie potrzeby, wręcz fizjologiczne, wypowiadania się poetycko.”

Wiersze w jego własnej interpretacji, jak również recytowane przez uczennicę Martę Piątkowską wzbudziły uznanie naszej młodzieży a  niezwykłe, unikatowe albumy „Czas odnaleziony – Bydgoszcz na dawnej pocztówce 1894-1945” i „Nad Starym Bydgoskim Kanałem” cieszyły się niemniejszym zainteresowaniem. Przy okazji Wojciech Banach podarował bibliotece szkolnej swoje dwa tomiki poezji: „Było nas kilku” i  „Punkty wspólne”.

 


„Wyspa poezji Jolanty Baziak” to spotkanie z poetką, filozofem, animatorem kultury, red. naczelną mies. literackiego ”AKANT”, które stało się przy okazji promocją jej najnowszej ksiązki „Wyspa, chwila” będącej reminiscencją wrażeń autorki z podróży po Islandii. Zawarty w niej „witraż poetycki’ w języku polskim, angielskim i islandzkim, opatrzony kolorowymi fotografiami wykonanymi przez córkę poetki zachwycił czytelników, a barwna opowieść zafascynowanej krajem, przyrodą, ludźmi podróżniczki wzbudziły autentyczne zainteresowanie i nutkę zazdrości. Wspomniany tomik (3 egz.) wraz z dedykacją trafił do rąk dyrektora szkoły - Z. Smutka, organizatorek spotkania oraz do zasobów bibliotecznych.

Sylwetkę gościa przedstawiła p. B. Bartosz-Jaworska, wiersze czytali: absolwentka szkoły-Marta Rzepnikowska, Karolina Paruch, Bartłomiej Welter, Mateusz Sadowski. Recytacjom towarzyszyła prezentacja multimedialna odzwierciedlająca nastrój utworów poetyckich i ułatwiająca ich zrozumienie. Było to swoiste ”malowanie wierszy”(słowo + obraz + dźwięk), prawdziwa uczta duchowa dla miłośników poezji. Poprzez otwartość, luźne rozmowy, odpowiedzi na zadawane pytania, świetny kontakt z młodzieżą - p. Jolanta Baziak zyskała nowych odbiorców swojej twórczości.
Polecamy migawki ze spotkania


„Motyw kobiety w twórczości Stefana Pastuszewskiego”
to impreza zorganizowana z okazji Dnia Kobiet choć udział w niej brali przedstawiciele szkolnej społeczności obu płci. Wiersze czytał sam autor oraz wybrani uczniowie. Postać Stefana Pastuszewskiego jako działacza społeczno-politycznego i zasłużonego animatora kultury jest znana wielu bydgoszczanom, pora na przybliżenie jego twórczości literackiej młodszemu pokoleniu. W bibliotece zorganizowano wystawkę książek autora.
Organizatorki oraz wszyscy obecni/zwłaszcza dziewczęta/ byli pod wrażeniem różnorodnej i często budzącej kontrowersje twórczości gościa. Dali temu wyraz w barwnej i ciekawej dyskusji. Dodatkową atrakcją dla młodych adeptów pióra
z ZSCh była możliwość konsultacji własnej twórczości z pisarzem oraz bezcenne wskazówki dotyczące warsztatu twórczego.
A wszystko to uwiecznił na fotografiach – Tomek Strehlke

Zdzisław Pruss to kolejny autor znad Brdy, który gościł w murach ZSCh.
W spotkaniu zatytułowanym: ”Bydgoski Stańczyk wśród nas” uczestniczyli zainteresowani uczniowie oraz nauczyciele: Aleksandra Mendyk, Dobrosława Wożny, Wioletta Czuchnicka i Barbara Bartosz-Jaworska.

Znany bydgoski poeta, dziennikarz, satyryk, konferansjer, autor leksykonów i monografii dot. życia kulturalnego naszego miasta i przede wszystkim słynnych szopek noworocznych, zaprezentował się zebranym w pełnej okazałości: kokietował skromnością, zabawiał, iskrzył dowcipem, zaskakiwał barwnymi opowieściami i epizodami ze swojego życia osobistego i artystycznego. Nic zatem dziwnego, że uczestnicy spotkania spontanicznie nagradzali go brawami, salwami śmiechu, nie kryjąc jednak również wzruszenia , a nawet głębokiej zadumy.

Bo twórczość Zdzisłąwa Prussa jest przebogata i różnorodna. Niezwykłość skojarzeń, odrębny, własny język poetycki łączący powagę z humorem i żartem językowym – to cechy charakterystyczne wyróżniające tego autora. A przy tym nietuzinkowa, dynamiczna i pełna ekspresji osobowość wzbudziły uznanie, podziw i sympatię. Bydgoski Stańczyk niewątpliwie utkwił w pamięci społeczności szkolnej ZSCh.

 

Regulamin biblioteki

1. Z biblioteki mają prawo korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. Uczniowie, którzy chcą wypożyczyć książkę muszą okazać własny identyfikator lub legitymację szkolną.
3. Uczniowie mogą wypożyczyć jednocześnie 3 książki na okres 1 miesiąca, maturzyści-do 5 książek.
UWAGA! Osoby przetrzymujące książki nie będą
mogły wypożyczyć następnych.
4. Jeżeli inni czytelnicy nie są zainteresowani daną książką, bibliotekarz może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu wypożyczenia o dalsze 2 tygodnie.
5. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki nie później niż 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
6. Czytelnicy zobowiązani są szanować wypożyczane książki .
7. Jeżeli czytelnik wypożyczoną książkę zniszczy lub zgubi, zobowiązany jest w zamian odkupić książkę taką samą lub inną, wyznaczoną przez bibliotekarza w terminie 2 tygodni.
8. Z księgozbioru podręcznego (encyklopedie, słowniki, albumy, roczniki, podręczniki i czasopisma) można korzystać tylko w czytelni.
9. Biblioteka jest miejscem pracy, w którym obowiązują:
kulturalne zachowanie,
cisza,
zakaz jedzenia i picia;
10. Przed wejściem do biblioteki okrycia wierzchnie (kurtki, płaszcze) należy pozostawiać w szatni.

 

Regulamin centrum  informacji  multimedialnej w bibliotece

 szkolnej ZSCH  I  XIV  LO

ZASADY KORZYSTANIA:

1. Z komputerów multimedialnych mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej. Wszyscy użytkownicy muszą posiadać identyfikatory!

2. Komputery w bibliotece służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci INTERNET oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.

3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela – bibliotekarza.

4. Przed rozpoczęciem pracy należy okazać identyfikator, wpisać się do zeszytu czytelni i podać formę korzystania ze źródeł informacji.

5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny.

6. Przy jednym stanowisku komputerowym pracuje tylko 1 osoba.

7. Uczeń może skorzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę.

8. NIE WOLNO!!! : zmieniać ustawień, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.

9. NIE WOLNO!!! : wykonywać żadnych połączeń technicznych
bez zgody nauczyciela / np. włączać i rozłączać kabli
zasilających /.

10. ZABRANIA SIĘ wkładania własnych nośników informacji do stacji dysków bez zgody nauczyciela

11. Naruszenie regulaminu spowoduje zakaz korzystania
z komputera.

12. Za drukowanie pobierana jest opłata – 0,20 gr od
strony.

13. W bibliotece, czytelni i ICIM obowiązują:
cisza
kulturalne zachowanie
zakaz jedzenia i picia
zakaz wnoszenia okryć wierzchnich (płaszcze, kurtki)

 

 

Bydgoszcz, 4.09.2006r.

 

 

 

 

 

 

Plan lekcji

 

Kierunki kształcenia

Rekrutacja

 

 

Nauka zawodu

Egzamin zawodowy

Matura

Podręczniki

 

autorzy strony

Pliki do pobrania