Adres: 85-821 Bydgoszcz ul. Łukasiewicza 3 Telefon: Sekretariat (052) 361-10-08 Dyrektor (052) 361-19-10 Fax: (052) 361-04-69 e-mail:

MŁODE TALENTY

Kontakt

Dokumenty Szkoły

Patron

Władze Szkoły

Samorząd uczniowski

Grono pedagogiczne

Biblioteka

Pedagog Szkolny

Działalność pozalekcyjna

Galeria szkolna

Porozumienia

 

Porozumienia

   W dniu 16 lutego 2011 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym  im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy a Zespołem Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza.
   Podpisanie porozumienia odbyło się podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w  Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy.

czytaj więcej>>>

 

   W dniu 1 marca 2011 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. a Zespołem Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy.

czytaj więcej>>>

 

   W dniu 14 marca 2011 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Operatorem Logistycznym Paliw Płynnych SP. z o. o. z siedzibą w Płocku a Zespołem Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Bydgoszczy.

czytaj więcej>>>

 

 

 

 

Plan lekcji

 

Kierunki kształcenia

Rekrutacja

 

 

Nauka zawodu

Egzamin zawodowy

Matura

Podręczniki

 

autorzy strony

Pliki do pobrania