Adres: 85-821 Bydgoszcz ul. Łukasiewicza 3 Telefon: Sekretariat 52 361-10-08 Fax: 52 361-04-69 e-mail:

MŁODE TALENTY

Kontakt

Dokumenty Szkoły

Patron

Władze Szkoły

Samorząd uczniowski

Grono pedagogiczne

Biblioteka

Pedagog Szkolny

Działalność pozalekcyjna

Konkursy 2007/2008

 Galeria szkolna

 

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

   - praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne

Praktyki zawodowe organizowane są przez szkołę dla uczniów klas III lub/i IV technikum według wcześniej ustalonego harmonogramu. Odbywają się między innymi: w zakładach przemysłowych, usługowych, laboratoriach, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, zakładach unieszkodliwiania odpadów, drukarniach, zakładach fotograficznych i innych w zależności od nauczanego zawodu.
Celem praktyki zawodowej jest miedzy innymi: przygotowanie zawodowe, konfrontacja wiadomości i umiejętności nabytych w szkole z praktyczną działalnością, poznanie środowiska zawodowego,  przygotowanie do pracy zespołowej.

 

Zasady przebiegu praktyk zawodowych / zajęć praktycznych:

   - procedury organizowania >>>

   - regulamin praktyk zawodowych / zajęć praktycznych >>>

   - wniosek o praktykę zawodową >>>

   - wniosek o zajęcia praktyczne >>>TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH:

 

2T 03.03.2014r. – 28.03.2014r.
2A 31.03.2014r. – 11.04.2014r. (marzec/kwiecień)
3Ta i 3Tb dwie praktyki: 02.09.2013r. – 11.10.2013r., 05.05.2014r. – 13.06.2014r.3Pa 02.09.2013r. – 27.09.2013r.
3Pb 02.09.2013r. – 27.09.2013r.
4A 09.12.2013r. – 20.12.2013r.
3O 05.05.2014. – 30.05.2014r.
3F 05.05.2014r. – 30.05.2014r.

 

 

 

 

 

Plan lekcji

 

Kierunki kształcenia

Rekrutacja

 

 

Nauka zawodu

Egzamin zawodowy

Matura

Podręczniki

 

autorzy strony

Pliki do pobrania