Przetargi i zapytania ofertowe oraz wybory ofert

 

 

 

 

Bydgoszcz , 29.11.2012r.

Numer sprawy : 02/2012/2013/ZAM/MW

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy : Postępowanie w przetargu nieograniczonym na dostawę komputerów stacjonarnych
do modernizacji (rozbudowy) pracowni cyfrowej obróbki obrazu i cyfrowych
technik multimedialnych.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113 poz.759 z póź.zm.) Zespół Szkół Chemicznych w Bydgoszczy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu.

Dostawa komputerów stacjonarnych iMac lub równoważnych – 16 szt. w celu doposażenia i modernizacji istniejącej pracowni cyfrowej obróbki obrazu i cyfrowych technik multimedialnych .

Wpłynęła jedna oferta firmy Cortland sp. z o.o. ul. Zgoda 38 60-122 Poznań, której w postępowaniu nie odrzucono ani nie wykluczono a cena zaoferowana spełniała warunki Zamawiającego .

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 powołanej wyżej ustawy informuję , że umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w przeprowadzonym postępowaniu może zostać zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt 3a .

Niniejsza informacja zostaje opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłana faxem i listem poleconym do Wykonawcy na adres jego siedziby.

 

p.o. Dyrektor
mgr inż. Lucyna Brodziak

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu publicznego Zespół Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza ul. I. Łukasiewicza 3 85-821 Bydgoszcz ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę komputerów stacjonarnych do modernizacji (rozbudowy) pracowni cyfrowej obróbki obrazu i cyfrowych technik multimedialnych - NUMER OGŁOSZENIA W UZP 448554-2012s

 

Załączniki: Ogłoszenie (doc), 1(doc), 2(doc), 3(doc), 4(doc), SIWZ(doc) , ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg na dostawę komputerów stacjonarnych oraz oprogramowania do modernizacji (rozbudowy) pracowni cyfrowej obróbki obrazu i komputerowych technik multimedialnych.
NUMER OGŁOSZENIA W BZP UZP: 415266-2012 - ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY Z POWODU NIE WPŁYNIĘCIA ŻADNEJ OFERTY   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu publicznego Zespół Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza ul. I. Łukasiewicza 3 85-821 Bydgoszcz ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę komputerów stacjonarnych oraz oprogramowania do modernizacji (rozbudowy) pracowni cyfrowej obróbki obrazu i komputerowych technik multimedialnych.
NUMER OGŁOSZENIA W BZP UZP: 415266-2012

Załączniki: Ogłoszenie (doc), 1(doc), 2(doc), 3(doc), 4(doc), 5(doc), SIWZ(doc)

 

                            

   Wybór oferty :        na wykonanie ogrodzenia terenu:  >>>

 

   Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia terenu:  >>>             Termin składania ofert: 13 kwietnia 2012 r. do godz. 10.00

 

 

   Wybór oferty :    przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia :  Adobe In Design w zakresie przygotowania materiałów

                                                                                                                  do druku offsetowego     >>>

 

   Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 12 stycznia 2012 r. na wykonanie prac remontowo-malarskich korytarza przy szatni

                                                                                                                  i sklepiku szkolnym oraz wymianie stolarki drzwiowej      >>>

 

   Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia : Adobe In Design w zakresie przygotowania materiałów

  

                                                                                                                           do druku offsetowego     >>>                            (18.01.2012r.)

                                                                                                      Termin składania ofert: 31 stycznia 2012 r. do godz. 10.00

   Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 19 grudnia 2011 r. na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia :  

                                                                                          Adobe In Design w zakresie przygotowania materiałów do druku offsetowego     >>>

  Zapytanie ofertowe na program komputerowysymulator arkuszowej maszyny offsetowej  >>>

                                                                                                      Termin składania ofert: 22 listopada 2011 r. do godz. 10.00

   Wybór oferty : przeprowadzenie kursu (szkolenia) na przewodników terenowych po województwie kujawsko-pomorskim                                                                        przygotowującego do uzyskania licencji przewodnika terenowego      >>>

   Wybór oferty : zakup pełnokolorowego urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3      >>>

   Wybór oferty : program komputerowy - symulator arkuszowej maszyny  offsetowej  >>>